دبستان غیردولتی دخترانه فرزانه - دبستان غیردولتی دخترانه فرزانه

کادر آموزشی سال تحصیلی 95-94

دسته: کادر آموزشی منتشر شده در جمعه, 17 مهر 1394 نوشته شده توسط مدیر سایت

1.لیلا پیلوایه(مربی پیش دبستانی)
2.لیلا کمیجانی(مربی پیش دبستانی)
3.اشرف السادات نجبائی (کلاس اول)
4.شادی شمائی (کلاس اول)
5.زهره شاهسوارانی (کلاس دوم)
6. زهره خاقانی (کلاس دوم)
7.سوسن عسگری(کلاس سوم)
8.مینا قربانی (کلاس چهارم)
9.کبری محر آبادیان (کلاس پنجم )
10. فاطمه حاج علی شاهی (کلاس پنجم )
11.افسانه قهریه (کلاس ششم  ریاضی )
12. پروین حقوردی (کلاس ششم علوم)
13.شمسی عجم (کلاس ششم ادبیات )
14.مهناز نوشیر (مربی کامپیوتر )
15.فریبا نظری (کلاس ششم )
16. زهرا اسماعیلیون (ورزش )
17. فریبا بغدادی (ورزش )
18.سارا محمدی (ورزش)

بازدید: 3528