دبستان غیردولتی دخترانه فرزانه - دبستان غیردولتی دخترانه فرزانه

کادر آموزشی سال تحصیلی ۹۶-۹۵

دسته: کادر آموزشی منتشر شده در شنبه, 27 شهریور 1395 نوشته شده توسط مدیر سایت

ستاره های درخشان دبستان غیردولتی فرزانه در سال تحصیلی ۹۶-۹۵


سرکار خانم پیلوایه (مربی پیش دبستانی)
سرکار خانم محمدزاده (مربی پیش دبستانی)
سرکار خانم اشرف السادات نجبائی (کلاس اول)
سرکار خانم شادی شمائی (کلاس اول)
سرکار خانم صادق پور (کلاس دوم)
سرکار خانم زهره خاقانی (کلاس دوم)
سرکار خانم سوسن عسگری (کلاس سوم)
سرکار خانم علیشاهی (کلاس سوم)
سرکار خانم فیروزی (کلاس چهارم)
سرکارخانم پوینده (کلاس پنجم)
سرکار خانم عجم (ادبیات کلاس ششم)
سرکار خانم حق وردی (علوم کلاس ششم)
سرکار خانم قهریه (ریاضی کلاس ششم)
سرکار خانوم صالحی (اجتماعی کلاس ششم)
سرکار خانم ناصحی (مربی کامپیوتر )
سرکار خانوم اسماعیلیون(ورزش )
سرکار خانم محمدی (ورزش )
سرکار خانم بیات (ورزش )
سرکار خانم سنجری(ورزش )

بازدید: 8230