اهداف و برنامه ها

دسته: درباره ما منتشر شده در جمعه, 17 مهر 1394 نوشته شده توسط مدیر سایت

اهداف :

  1. پرورش قابلیتهای جسمانی و ذهنی و هماهنگ سازی و رشد مهارت های حرکتی کودکان
  2. کمک به رشد عاطفی کودکان، افزایش حس اعتماد به نفس، درک شرایط محیط
  3. فراهم کردن زمینه علاقه و احساس شادی از مشارکت در فعالیتهای گروهی
  4. تقویت علاقه به ارزشهای دینی، اخلاقی و هویت ملی
  5. ایجاد رفتارهای مطلوب فردی و اجتماعی
  6. رویکرد برنامه و فعالیتهای دوره پیش دبستانی غیردولتی فرزانه
  7. فعالیتها با رویکرد شکوفایی فطرت الهی و رشد استعداد تدوین می گردد
  8. اصول حاکم بر فعالیتها هماهنگ با اهداف و محتوای دوره ی ابتدایی
  9. ارزشیابی براساس مشاهده رفتار و عملکرد

 

برنامه ها :

بازدید: 244