دبستان غیردولتی دخترانه فرزانه - دبستان غیردولتی دخترانه فرزانه

پیام مدیریت دبستان

به نام خداوند بخشنده مهربان، با عنایت به تاکیدات نبی اکرم(ص) و همه ی معصومین و رهبرمعظم انقلاب در رسیدگی و توجه به تربیت کودکان و قابلیت آنان برای پذیرش تعالیم الهی باید گفت ، کودکی فرصتی است طلایی برای شکل پذیری شاکله شخصیتی کودکان که اگر به دست مربیان آکاه نقش پذیرد، آینده درخشانی را نوید می دهد.

باتشکر : مهاجرانی